Hệ Thống Triệu Hồi Lão Bà

Giới thiệu sơ

Hệ thống triệu hồi lão bà là 1 hệ thống ko cần trói chặt kì ko có lời nói của ký chủ,mà có thể tùy ý sử dụng khi ko cần khoá.Main là thằng đặc biệt nên mới có cái nghĩ như vậy.

Thế giới mà main xuyên tên là Sa Không,Sa không đại lục chia làm các khu vục như: Thủy Sơ,Man Cơ,Thăng Kinh,Xung Điệp,vv.vv

-Cảnh giới tu luyện:

-sơ nhân

-nhân thể

-thể giai

-Giai hồi

-hồi lực

-tinh không

-tôn không

-năng giả

- thánh sa

-đế sa không

Vvvvv..vvv(trên còn nha các bạn)Chia làm-thấp-trung-cao-đỉnh(cấp)

-tu luyện linh hồn:

-sơ giai

-trung giải

-cao giai

-linh giai

-Tôn giai

-thiên giai

-đế giai

-thần giai (chưa bao giờ nghe, chỉ tồn tại trong truyền thuyết)

Linh bảo:

-Trân

-Linh

-địa

-vương

-thánh

-đế

*Công pháp:Sơ-Trung-Cao-Cực-Thiên-chí tôn-đế-thần.

*Võ kỹ:theo tên cảnh giới:vd:cấp sơ nhân-cấp nhân thể-cấp thể giai...vv..vv.(cứ suy ra)

*Cấp bậc binh khí:sơ giai-trung giai-cao giai-vương giai-hoàng giai-thánh giai-đế giai-thần giai

*Yêu thú:sơ-trung-cao-đại yêu-vương(có thể hoá hình)-hoàng-tôn-thánh-thiên-đế(lên nữa là thần)

Mik chủ yếu viết sắc hiệp thôi,lần đầu viết,mong thông cảm,cầu ủng hộ...ô...ô..
Truyện được sáng tác bởi: Dâm thu. Nếu bạn yêu thích truyện này có thể ủng hộ tác giả thay lời cảm ơn.