Bác Sĩ Sát Thủ

Chương 73: Tiến đến Nara

Truyện được dịch bởi: Chân Vũ. Nếu bạn yêu thích truyện này có thểủng hộ dịch giả thay lời cảm ơn.