Bác Sĩ Sát Thủ

Chương 79: Tập kích thất bại

Truyện được dịch bởi: Chân Vũ. Nếu bạn yêu thích truyện này có thểủng hộ dịch giả thay lời cảm ơn.