Người Nhìn Trộm Ta Là Phụ Thân

Chương 1: Nhìn lén

Truyện được dịch bởi: Nasanzaa. Nếu bạn yêu thích truyện này có thểủng hộ dịch giả thay lời cảm ơn.