Người Nhìn Trộm Ta Là Phụ Thân

Chương 3: Phụ thân tới

Truyện được dịch bởi: Nasanzaa. Nếu bạn yêu thích truyện này có thểủng hộ dịch giả thay lời cảm ơn.