Người Vợ Cực Phẩm: Con Đường Làm Quan Thông Thiên

Chương 1: Từ Vi

Truyện được dịch bởi: Manh Manh. Nếu bạn yêu thích truyện này có thểủng hộ dịch giả thay lời cảm ơn.