Tầm Hoan Đế

Chương 1: Cực nhọ thần tôn

Truyện được sáng tác bởi: Yễm Bút Dục Sinh (N-H-T). Nếu bạn yêu thích truyện này có thểủng hộ tác giả thay lời cảm ơn.