Bá Chủ Hệ Thống

BookMark
1 truyện
  • Con Đường Bá Chủ

    Con Đường Bá Chủ

    Tác giả:

    Con Đường Bá Chủ là truyện dài, có bối cảnh rộng lớn, có đầy đủ các yếu tố tình cảm lâm ly bi đát.Tất cả địa danh, nhân vật, …