Butcher Demon

BookMark
1 truyện
  • Đồ Tể

    Đồ Tể

    Tác giả:

    Một con quái vật nguy hiểm được kính sợ và được gọi là "Đồ tể". Chính là tôi. Tôi đã từng là một con người nhưng bây giờ tôi …