Dưới Một Mái Trường

BookMark
1 truyện
  • Cha Con Ông Bảo Vệ

    Cha Con Ông Bảo Vệ

    Tác giả:

     Ông Bần kéo tấm tôn cũ chắn ngang cửa chuồng, thay tấm giẻ ướt sũng nước trong chuồng, thật chắc chắn. Chợt ông thấy một bóng trắng đang nép …