Farming My Mother Bhavani

BookMark
1 truyện
  • Người Mẹ Chân Quê

    Người Mẹ Chân Quê

    Tác giả:

    “Con đã cưỡng hiếp mẹ một lần rồi. Giờ con cũng có thể làm chuyện đó được, nhưng con muốn mẹ tự đến với con và dâng hiến cho …