Hầu HẠ Phu Nhân ( Tiền Truyện Lâm Hùng)

BookMark
1 truyện
  • Dưới Háng Mẹ Nuôi

    Dưới Háng Mẹ Nuôi

    Tác giả:

    Phần này giới thiệu sâu về LÂm và Hùng về mối quan hệ loạn luân của cả hai nhân vật này, đây là phần tiền truyện giải thích vì …