Hồi Ký Clinton

BookMark
1 truyện
  • Chuyện Sex Của Tổng Thống

    Chuyện Sex Của Tổng Thống

    Tác giả:

    Tôi là Tổng thống của một cường quốc nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải hy sinh tất cả! Hồi còn ở bậc Trung học, “Beautiful Bitch” …