Kí ức 17 18

BookMark
1 truyện
  • Những thanh xuân năm ấy

    Những thanh xuân năm ấy

    Tác giả:

    Câu chuyện này dựa theo một phần kí ức thanh xuân của tôi, một thanh xuân mà tôi đã bỏ lỡ những cảm xúc một cách không trọn vẹn. …