Ngựa Quen Đường Cũ

BookMark
1 truyện
  • Hiếp Xong Giết

    Hiếp Xong Giết

    Tác giả:

    Một buổi sáng tháng ba Tại một trại cải tạo thuộc tỉnh X gần bìa rừng,nó nối với đường quốc lộ bằng một con đường đất đỏ ngoằn ngèo …