Oshin

BookMark
1 truyện
  • Cô Bé Giúp Việc

    Cô Bé Giúp Việc

    Tác giả:

    Ngày đầu nó từ quê ra nhà tôi làm giúp việc trông nó còn như một đứa con nít 14 tuổi, da dẻ đen đúa, tóc chẻ hoe như …