Sát Nhân Xuyên Sách

BookMark
1 truyện
  • Hoa Ngũ Sắc

    Hoa Ngũ Sắc

    Tác giả:

    Một tên tội phạm biến thái, giết người, buôn bán chất cấm, cầm đầu xã hội đen… và nhiều việc bẩn thỉu nữa. Trong thời gian 1 năm hắn …