Tia Nắng Bình Minh

BookMark
1 truyện
  • Morning Light (Khi Bình Minh Đến)

    Morning Light (Khi Bình Minh Đến)

    Tác giả:

    Tối thứ 7 đó Jimmy đang đợi mẹ nó về nhà giống như nó thường làm. Hắn thích nằm thức trên giường giả vờ ngủ chờ đợi mẹ nó …