Trai

BookMark
1 truyện
  • Nhật Ký Trai Bao

    Nhật Ký Trai Bao

    Tác giả:

    Có người hỏi tại sao tôi lại rảnh mà ôm nhiều truyện như thế ? Đơn giản vì tôi là trai bao. Ngày ngủ đêm đi kiếm ăn. Và …