Akat-Pain

BookMark
1 truyện
  • Siêu Phẩm Hệ Thống Phụ Trợ

    Siêu Phẩm Hệ Thống Phụ Trợ

    Tác giả:

    Chết đi sống lại, mang trong mình một cái hệ thống phụ trợ. Sức mạnh, tiền tài, mĩ nhân,...hắn từng bước chinh phục. Làm cho cái tên Yasuo lưu danh muôn …