Bác Mao

BookMark
1 truyện
  • Hái Trộm Đào Tiên

    Hái Trộm Đào Tiên

    Tác giả:

    Chợp mắt được một tí thì tôi mơ màng thấy mình là Tề Thiên Đại Thánh, khi thì lên thiên đình bóp trộm đào tiên của đám đệ tử …