bachikho

BookMark
1 truyện
  • Một Chuyện Khó Quên

    Một Chuyện Khó Quên

    Tác giả:

    Câu chuyện này xảy ra đã lâu rồi, các bro ạ, nhưng đến bây giờ nghĩ lại nhiều khi tôi vẫn có cảm giác tội lỗi. Cũng chỉ biết …