bảo nguyễn

BookMark
1 truyện
  • Truyện Của Tôi

    Truyện Của Tôi

    Tác giả:

    những gì tôi viết trong truyện ngắn này là có thật tuy nhiên vì đã xảy ra lâu rồi lên không thể đúng 100% được , tôi sẽ cố …