Bất tường

BookMark
1 truyện
  • Trái Cấm Vùng Quê

    Trái Cấm Vùng Quê

    Tác giả:

    Tôi sinh ra ở một vùng quê hẻo lánh. Do cảnh nhà quá mức nghèo khó nên tôi không lấy được vợ. Dục vọng dần dần tích lũy đưa …