Bích Chi

BookMark
1 truyện
  • Ông Nội Và Cháu Gái 14 Tuổi

    Ông Nội Và Cháu Gái 14 Tuổi

    Tác giả:

    Tôi vẩn còn nhớ, lúc đó tôi khoảng 10 tuổi, đang nằm ngủ trưa trên giường, tôi cảm thấy một cái gì nhè nhẹ mơn trớn lồn tôi, càng …