blackscorpion86

BookMark
1 truyện
  • Trại Giống

    Trại Giống

    Tác giả:

    Tuấn Kiệt là một người trầm tính, nói chung hiền và không có gì nổi bật, chỉ có vẻ ngoài zễ nhìn và hơi cuốn hút ánh nhin thôi. …