braanpanty2008

BookMark
1 truyện
  • Chuyến Đi Lạc

    Chuyến Đi Lạc

    Tác giả:

    Cơn mưa đổ xuống tầm tả trên đường, làm cho tầm nhìn gần như không nhìn thấy gì. Tôi cố nhìn ra ngoài cửa kính xe. Mẹ tôi ngồi …