Búp Đào

BookMark
1 truyện
  • Hồi Ký Của Thằng Thu

    Hồi Ký Của Thằng Thu

    Tác giả:

    Chồng chị đi cải tạo ở ngoài Bắc, chị vượt biên với đứa con gái, con Tơ , chừng độ 10 tuổi , hai mẹ con trắng trẻo béo …