Bút Chì Màu

BookMark
1 truyện
  • Dâm Thần Diễn Nghĩa

    Dâm Thần Diễn Nghĩa

    Tác giả:

    Thằng Quy cảm thấy đang ngứa ngứa "bông cúc" của mình, chợt nó nghe thấy "vị thiên tử" gọi "nàng phi tần" kia là... Tô Đắc Kỷ. Đắc Kỉ nào, …