Chienbinh1984

BookMark
1 truyện
  • Bản Hùng Ca Của Máu

    Bản Hùng Ca Của Máu

    Tác giả:

    Xã hội đen vốn không xấu.Ai cũng cần một nghề để mưu sinh.Quy luật sinh tồn là cá lớn nuốt cá bé,nên tôi nghĩ không nên đánh giá đúng …