chilll

BookMark
2 truyện
 • Cục Thịt Hệ Thống

  Cục Thịt Hệ Thống

  Tác giả:

  . Bẩm sinh có hai dương vật.. tưởng đâu dị tật.. lớn lên mới phát hiện hóa ra trong người mình sở hữu một cái hệ thống..Côn Thịt Hệ …

 • Hệ Thống Xoạc

  Hệ Thống Xoạc

  Tác giả:

  Thanh niên tính cách Nhút Nhát nhận được hệ thống .. sau khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo phải liên tục chịch mới có thể sống , cậu …