Cường Võ

BookMark
1 truyện
  • Khai Mở Văn Minh

    Khai Mở Văn Minh

    Tác giả:

    Địa cầu đón nhận một hồi hạo kiếp, 1/3 dân số thế giới bị dịch chuyển đến dị thế giới. Nơi đây không có văn minh, chỉ có lục …