danongque

BookMark
1 truyện
  • Xưởng Gỗ

    Xưởng Gỗ

    Tác giả:

    Căn nhà bao trùm sự yên lặng cho đến khi Nam đến trước cừa phòng ngủ thì từ trong phòng vang lên tiếng rên rỉ của vợ anh, vợ …