Dinh Lê

BookMark
1 truyện
  • Lần Đầu Chơi Cô Giáo

    Lần Đầu Chơi Cô Giáo

    Tác giả:

    Câu chuyện bắt đầu vào một ngày nọ khi tôi còn đang học lớp 11.Hôm đó chúng tôi rủ nhau tới nhà thằng Long (thằng ban cùng lớp vói …