Dũng Nam

BookMark
1 truyện
  • Vòng Đời

    Vòng Đời

    Tác giả:

    Nó tên Long một thằng con trai 16 tuổi chưa biết tình dục là gì, ngoài việc cắp sách tới trường, đi học thêm , ăn và ngủ. Nó …