Goblin Đại Hiệp

BookMark
1 truyện
  • Náo Tru Tiên

    Náo Tru Tiên

    Tác giả:

    Náo Tru Tiên (Sắc Hiệp), xoay quanh nhân vật chính Lưu Kỳ. Trong một lần vô tình hắn đã xuyên không vào thế giới tru tiên. Bằng tính cách …