godserena

BookMark
1 truyện
  • Tây Du Truyền Thừa

    Tây Du Truyền Thừa

    Tác giả:

    Thiên là một tên cuồng đọc những bộ truyện như Tây Du Kí, Bảo Liên Đăng nên khiến thức về Tam Giới cũng kha khá. Theo như lời kể …