Han Sue

BookMark
1 truyện
  • Giết Ông Ngoại

    Giết Ông Ngoại

    Tác giả:

    Tôi tên Bích, năm nay nay 18 tuổi, tôi đã bị toà tuyên án với mức hình phạt xử bắn. Vì tôi đã giết chết ông ngoại ruột của …