Hồ Huy Hoàng

BookMark
1 truyện
  • Bố Và Chú

    Bố Và Chú

    Tác giả:

    Tôi quay người lại chào chú Hùng, người chú nhễ nhại mồ hôi chảy từ ngực xuống chiếc bụng đày cơ bắp rắn chắc, trên người chú mặc độc …