Ithurts333

BookMark
1 truyện
  • Những Ngày Tháng Năm Đó

    Những Ngày Tháng Năm Đó

    Tác giả:

    Đối với tôi chuyện lúc xưa trôi qua như một giấc mơ, đến bây giờ tôi vẫn không nghỉ đó là sự thật.. Tôi sinh ra và lớn lên trong …