JayceNguyen012

BookMark
1 truyện
  • Đời Trai Bao

    Đời Trai Bao

    Tác giả:

    Truyện của tôi viết về cuộc đời của một người con trai từ khi mới bước chân vào cuộc sống tình dục đồng giới cho đến nay. Từ một …