JT6453

BookMark
1 truyện
  • Thầy Giáo Tin Học (SS2)

    Thầy Giáo Tin Học (SS2)

    Tác giả:

    Đây là phần tiếp theo của truyện thầy giáo tin học sau 1 khoảng thời gian khá già vắng bóng. Tóm tắt về phần trước 1 chút, câu chuyện …