Kadena

BookMark
1 truyện
  • Bắc Tống Diệt Vong

    Bắc Tống Diệt Vong

    Tác giả:

    Nhà Tống mùa xuân năm 1100 sau công nguyên, tại chánh điện Kiến An,Hoàng cung phủ Khai Phong đang tiến hành lễ đăng cơ lên ngôi Hoàng Đế cho …