khoevohien

BookMark
1 truyện
  • Không Lối Thoát (LL + Cuckold)

    Không Lối Thoát (LL + Cuckold)

    Tác giả:

    Trước hết tôi xin khẳng định đây là câu chuyện đã, đang và sẽ tiếp tục xảy ra trong nhà của tôi. Trước đây tôi chưa hề nghĩ rằng …