Lao Đức Nặc

BookMark
1 truyện
  • Dì Tôi

    Dì Tôi

    Tác giả:

    Dì hơi hốt hoảng thả gàu ra lấy tay che ngực và vùng biển đen tội lỗi. Chết tôi rồi! Nhưng không biết gì làm tôi ngồi yên vẫn …