Lạt Ma

BookMark
1 truyện
  • Thằng Đức

    Thằng Đức

    Tác giả:

    Thường nghe trong phim Tàu câu “Thân bất do kỷ” ý đại khái là chuyện “chuyện giang hồ không do mình làm chủ”, không phải không muốn là không …