Love Hunter

BookMark
1 truyện
  • Ảo Vọng Giàu Sang

    Ảo Vọng Giàu Sang

    Tác giả:

    …Ngọc Thúy lớn lên trong cảnh túng thiếu của gia đình. Cái nghèo khó cứ bám lấy gia đình nàng như đỉa đói. Mặc cảm nghèo đã khiến mọi …