Lương Phạm

BookMark
1 truyện
  • Đầu Đời

    Đầu Đời

    Tác giả:

    Xin chào! Lời đầu tiên, mình muốn nói sơ qua bản thân một chút. Mình mới mày mò vô đây được mấy ngày thôi. Nên là còn nhiều thứ …