max1978

BookMark
1 truyện
  • Khúc Sông Loạn Luân

    Khúc Sông Loạn Luân

    Tác giả:

    Tôi còn nhớ như in cái ngày mà gia đình tôi phải chuyển xuống ở trong một con thuyền nhỏ. Ba tôi, người đàn ông đã luống tuổi, nát rượu …