MinMinManMan

BookMark
1 truyện
  • Thằng Nhóc Dại Trai

    Thằng Nhóc Dại Trai

    Tác giả:

    Thể Loại: (có hơi hướm) bạo dâm. Viết để tự kỷ. Thật ra thằng Tin cũng không xinh, không đẹp gì cho cam. Được cái da trắng hơn người ta …